Eksperci, specjaliści, naukowcy – największa baza w Polsce

Dzięki ogromnemu doświadczeniu redakcji największych serwisów informacyjnych o tematyce edukacji w Polsce przygotowujemy największą internetową bazę ekspertów, specjalistów i naukowców w Polsce. Serwis eksperci rozpoczyna działalność w 2014 r.

Serwis informacyjny stanowi doskonałe uzupełnienie dla serwisów tematycznych konferencjenaukowe.edu.pl, badanianaukowe.edu.pl, studia-doktoranckie.edu.pl oraz wielu innych, które z powodzeniem dostarczają aktualnych informacji o edukacji w Polsce.

Wiemy jak ważna jest współpraca nauki i biznesu!

Wszystkie prestiżowe uczelnie wyższe w Polsce budują relacje z najbliższym otoczeniem. W otoczeniu każdej uczelni znajdują się przede wszystkim kandydaci na studia, ale również ośrodki naukowe, biznes i media. By skutecznie budować relacje każda uczelnia i instytucja badawcza musi opracować ofertę współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Eksperci uczelni zajmują ważne miejsce w działalności naukowej.

Serwis jest miejscem, które zapewni pomost pomiędzy firmami zainteresowanymi kontaktem z ekspertami wybranej części gospodarki a ekspertami. To reprezentatywne miejsce na mapie polskiego internetu, które ułatwia komunikację pomiędzy firmami i ekspertami oraz mediami i ekspertami.

Dołącz do ekspertów

Tworzymy unikalną przestrzeń w internecie, która dzięki przyjętym standardom ułatwi komunikację wielu grupom interesariuszy. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie 15 lutego 2014 r.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia tej przestrzeni

Redakcja serwisu www.eksperci.edu.pl zaprasza do przesyłania zgłoszeń osób zainteresowanych podjęciem współpracy i prezentowaniem informacji zawodowych. Redakcja serwisu rozpatrzy każde zgłoszenie i przygotuje dedykowaną stronę dla ekspertów. Eksperci wszystkich dziedzin gospodarki mogą prezentować informacje w serwisie.

Szczególnie zachęcamy: pracowników naukowych, praktykantów biznesowych i ekspertów, którzy zainteresowani są współpracą z podmiotami gospodarczymi i mediami.

Warunki udziału – eksperci
  • wykształcenie wyższe: magisterskie, doktorat, profesura,
  • minimum trzy publikacje artykułów własnych w dowolnym medium lub 10 wypowiedzi eksperckich opublikowanych w mediach,
  • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowego w wybranej dziedzinie życia gospodarczego lub naukowego

Udział w projekcie zwolniony jest z opłat aż do 30 października 2014 r. Do tego czasu dołączenie do serwisu jest całkowicie bezpłatne dla osób indywidualnych i grup eksperckich jednostek naukowych.

Każda osoba składająca wniosek o włączenie do projektu może podlegać weryfikacji i może zostać poproszona o przedstawienie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i innych.

Wszystkie dane osobowe wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby realizacji procesu weryfikacji. Żadne dane nie podlegają sprzedaży, udostępnianiu podmiotom trzecim i wymianie gospodarczej.

Zasady przystąpienia do projektu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eight + eleven =